Kuffnerovská umelecká zbierka
Výstava Kuffnerovská umelecká zbierka, ktorá vznikla v spolupráci s historičkou Alexandrou Ondovou, mapuje časť inventára unikátnej a mimoriadne hodnotnej umeleckej zbierky, ktorú v roku 1938 barón Raoul Kuffner de Diószegh vyviezol do USA, kde bola postupne rozpredaná. Zbierka obsahovala údajne viac ako 600 artefaktov, z ktorých sa identifikovať viac ako sto najvýznamnejších obrazov, skulprúr, oltárov a umelecko-remeselných výrobkov.