• Kuffnerovský hospodársky komplex
  • Revitalizácia sýpky v parku
  • Kuffnerovská umelecká zbierka
  • 140. výročie založenia cukrovaru
  • 150. výročie založenia cukrovaru