Barón Peter Karl Maria de Diószegh


1920‒2000


Syn baróna Raoula Kuffnera prežil svoje detstvo v Diószegu a po emigrácii rodiny v USA doštudoval a pracoval ako inžinier. Podieľal sa na niektorých projektoch NASA. V roku 1951 sa oženil s Violet H. Adasunas. Zomrel bezdetný v roku 2000 v okrese Angelina, Texas, USA.