• osobnosti
    • nemecká národnosť
      • Emil Dömény
      • Jozef Pokreisz