Horusitzky Henrik


1870‒1944


bb európai egyetemen. Sokszínű tudományos karrierje során halmozta sikereit és az egyik legjelentőse Jelentős európai agrogeológus, speleológus és paleontológus, a diószegi gazdaság tisztsegédje. Kuffner báró észrevette tehetségét, ezért támogatta tanulmányaiban. Egyetemi ösztöndíjakat biztosított számára tö bb magyar tudós volt.